Undervisning

ProGram er både et forskningscenter og et center for uddannelse. Her på siden kan du læse mere om vores uddannelsesaktiviteter.

Kandidatkursus i Afasiologi FORÅR 2016

I foråret 2016 udbyder vi kurset Aphasiology. Kurset er rettet mod kandidatstuderende på audiologopædi og lingvistik og udbydes som 7,5 eller 15 ECTS kandidattilvalg.

Læs mere om kurset Aphasiology på den officielle kursushjemmeside.

Kandidatkursus i Neurolingvistik EFTERÅR 2014

I efteråret 2014 udbød vi kurset Neurolinguistics. Kurset var rettet mod studerende på følgende kandidatuddannelser, og kunne tages som 7,5 eller 15 ECTS kandidattilvalg (afhængigt af uddannelsens studieordning):

 • Lingvistik på KU
 • Audiologopædi på KU eller SDU
 • Psykologi på KU
 • IT & Cognition på KU
 • Dansk på KU

Læs mere om kurset i Neurolingvistik i kursuspræsentationen.

Se også den officielle kursushjemmeside: http://kurser.ku.dk/course/hdaa03629u/2014-2015

Vejledning af studerende (løbende)

Forskerne i ProGram-gruppen vejleder gerne studerende, fx i forbindelse med bachelor-opgaver og specialer.

Kontakt de enkelte forskere hvis du er studerende og ønsker vejledning til en opgave eller et speciale, eller hvis du vil se vores liste med forslag til opgaveformuleringer. 

ProGram-gruppens forskere har bl.a. vejledt følgende opgaver og specialer: 

 • Katrine Falcon Søby, speciale fra Lingvistik om musikere og mental rotation.
 • Sofia Kronborg Jønck & Anestis Kapandais, BA-projekt fra Audiologopædi: 

  Der er en mor, der står og vasker op. En metode til Kvantitativ Analyse af Morfologi og Syntaks

 • Sarah Rosenbech Nielsen, BA-projekt fra Lingvistik: En akustisk analyse af leksikalske og grammatiske verbers prosodiske prominens
 • Marija Medeisyte, speciale fra IT & Cognition om analyse af EEG-data fra sprogforsøg

 • Marie Herget Christensen, speciale fra Lingvistik: Opmærksomhed på ikke-prominente og prominente grammatiske og leksikalske ord i skriftlig dansk