Ansatte og samarbejdspartnere

Se en kort medarbejderoversigt her.

Kasper Boye

Kasper Boye er PI (principal investigator) i ProGram og lektor i Lingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på grammatik, grammatikalisering og semantik. Hans og Peter Harders arbejde om leksikon-grammatik-sondringen udgør en del af det teoretiske grundlag for ProGram-projektet. Foruden at lede projektet arbejder han med at udvikle hypoteser og designe sproglige testbatterier til eksperimenter og korpusundersøgelser.

Her kan du læse mere om Kasper og hans forskning.

Prof. Hartwig Siebner, Dr. med. habil.

Hartwig Siebner er co-PI i ProGram og leder af Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital. Han forsker i, hvordan menneskehjernen genererer og optimerer handling. Hartwig Siebner har stor ekspertise inden for MR (magnetic resonance) og TMS (transcranial magnetic stimulation).

 

Her kan du læse mere om Hartwig Siebner og hans forskning.

Jesper Mogensen

Jesper Mogensen er co-PI i ProGram, professor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, leder af Unit for Cognitive Neuroscience (UCN) og direktør for Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR). Jesper Mogensen forsker blandt andet i neuroplasticitet, og hans teori om reorganisering af elementære funktioner (REF) danner et vigtigt grundlag for ProGram-projektet.

Her kan du læse mere om Jesper Mogensen og hans forskning.

Peter Harder

Peter Harder er professor i Engelsk Lingvistik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Hans publikationer dækker områder som engelsk grammatik, semantik, lingvistisk teori, sprog og normativitet og sprogfilosofi, set fra et funktionelt og kognitivt perspektiv. Inden for ProGram-projektet bidrager han til den fortsatte udvikling af den grundlæggende teori om grammatik som funktionsbaseret struktur og til forslag til eksperimentelle undersøgelser af forholdet mellem strukturel formåen i sprog og andre domæner, inklusive musik.

Her kan du læse mere om Peter og hans forskning.

Dr. Gesa Hartwigsen

Gesa Hartwigsen er leder af forskningsgruppen Modulation of Language Networks ved afdelingen for neuropsykologi på Max Planck-Instituttet for kognition og neurovidenskab i Leipzig. Gesa Hartwigsen er specialiseret i neuroplasticitet og reorganisering af sprognetværk i hjernen.

 

Her kan du læse mere om Gesa Hartwigsen og hendes forskning.

Byurakn Ishkhanyan

Byurakn Ishkhanyan er ph.d.-stipendiat på ProGram-projektet. Hun fokuserer på afasi og mere specifikt agrammatisme. Hendes forskningsinteresser inkluderer problemer med arbejdshukommelsen i afasi og kvantitative mål for spontan tale hos talere med afasi. Hun studerer også leksikalske og grammatiske pronominer i fransk agrammatisk spontan taleproduktion.

Her kan du læse mere om Byurakn og hendes forskning.

Lise Randrup Jensen

Lise Randrup Jensen er lektor i Audiologopædi ved INSS. Hendes forskning er primært relateret til logopædiske tilgange til undersøgelse og rehabilitering af afasi. Hun er tilknyttet Program-projektet og deler klinisk viden og data med andre forskere. For øjeblikket arbejder hun sammen med Byurakn Iskhanyan om en oversigtsartikel over kvantitative tilgange til vurdering af grammatik i afasiramte personers spontane taleproduktion.

Her kan du læse mere om Lise og hendes forskning.  

Line Burholt Kristensen

Line Burholt Kristensen er postdoc på ProGram-projektet. Hun undersøger forskellen mellem grammatik og leksikon ved hjælp af psyko- og neurolingvistiske metoder (fortrinsvis fMRI). For øjeblikket undersøger hun især samspillet mellem opmærksomhed og grammatisk status ifm. sætningsprocessering. Hun er også kursuskoordinator på ProGram-projektets tværdisciplinære kandidatkursus “Neurolinguistics”.

Her kan du læse mere om Line og hendes forskning.

Violaine Michel Lange

Violaine Michel Lange er en del af ProGram-projektet, der undersøger grammatiks neuro-kognitive fundament. Hendes arbejde på projektet fokuserer på produktion af tale, og mere præcist på distinktionen mellem produktion af grammatiske og leksikalske elementer. Violaine bruger i øjeblikket reaktionstider og EEG/ERP-målinger og forsøger at tolke sine resultater i lyset af forskellige modeller for taleproduktion.

Her kan du læse mere om Violaine og hendes forskning                         


Silvia Martinez-Ferreiro

Silvia Martinez-Ferreiro er postdoc på ProGram-projektet. Hun fokuserer på tale- og sprogforstyrrelser med afasi som hovedinteresse. Silvia undersøger grammatik og leksikon hos sprogbrugere med afasi.

Her kan du læse mere om Silvia og hendes forskning

 

Ditte Boeg Thomsen

Ditte Boeg Thomsen er tidligere videnskabelig assistent på ProGram-projektet. Hendes primære forskningsområde er børns sprogtilegnelse, og i ProGram står hun for at analysere udviklingen af grammatik fra en ontogenetisk vinkel. Gennem spontantalestudier og eksperimenter undersøger hun, hvordan sondringen mellem leksikon og grammatik kan gøre rede for udviklinger i børns tidlige sprogtilegnelse.

 

Maria Messerschmidt

Maria Messerschmidt er videnskabelig assistent på ProGram-projektet. Hun laver psykolingvistiske undersøgelser af forskellen på, hvordan vi processerer grammatiske og leksikalske elementer. I øjeblikket er hun i gang med et forsøg om processeringen af forskellige slags komplekse ordformer.

 

Johanne Krog Nedergård

Johanne er BA-studerende på Oxford Universitet hvor hun læser psykologi, filosofi og lingvistik. Som praktikant på ProGram-projektet i sommeren 2017 vil Johanne arbejde med forskellige typer af dataindsamling og med analyse af afasi-data.

 

Nicolai Boston Simonsen & Sarah Rosenbech Nielsen

Nicolai og Sarah er begge kandidatstuderende i Lingvistik og har været praktikanter på projektet. Nicolai har lavet et letter detection study for at undersøge grammatisk status og visuel opmærksomhed. Sarah har været praktikant på Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital, hvor hun har hjulpet med forskellige ProGram-relaterede eksperimenter.

 

 

 

 

 

Mia Ridder Malmstedt & Jessie Leigh Nielsen

Mia og Jessie læser begge kandidat i lingvistik og har været studentermedhjælpere på ProGram. Her har de udført forskellige opgaver som for eksempel at finde forsøgspersoner og udføre forsøg, behandle data fra og udvikle stimuli til forsøg, korrekturlæsning og andre ad hoc-opgaver.