Om ProGram

ProGram står for Information PROminence and GRAMmar in mind and brain, og projektet undersøger, hvordan menneskehjernen processerer grammatik. ProGram har to overordnede formål:

  • Institutionelt - ProGram vil etablere et forsknings- og uddannelsescenter for neurolingvistik ved Københavns Universitet, som også udbyder kurser og fag i forskellige neurolingvistiske emner.  Her kan du læse om de kurser, ProGram udbyder og har udbudt.
  • Videnskabeligt - ProGram vil øge vores viden om grammatikkens neurokognitive fundament både for bedre at kunne diagnosticere og behandle patienter med agrammatisk afasi og for at understøtte grammatikundervisning i uddannelsessystemet.

"Bagdøren" til grammatik

Mere konkret er projektets videnskabelige mål at finde en forbindelse mellem grammatik og ikke-sproglig baggrundsinformation - altså en slags "bagdør" til grammatik.

Agrammatisk afasi kan muligvis diagnosticeres ved evnen til at processere ikke-sproglig baggrundsinformation. Det betyder, at patienter, som lider af agrammatisk afasi, kan have gavn af at lave øvelser, som stimulerer evnen til at arbejde med ikke-sproglig baggrundsinformation, ikke kun sproglige øvelser.  På samme måde kan personer, som lærer grammatik (både som modersmål og fremmedsprog), også have glæde af at øge evnen til at processere baggrundsinformation.  Projektet har altså også stor samfundsmæssig betydning.

Teoretisk baggrund

Det er to nye teorier, der danner baggrund for projektet:

  • en lingvistisk teori, som definerer, hvad grammatik er, udviklet af projektleder Kasper Boye og professor Peter Harder
  • en neuropsykologisk teori, som beskriver relationen mellem kognitive funktioner og deres neurale fundament, udviklet af co-projektleder Jesper Mogensen

Teorierne danner grundlag for vores hypotese, som er, at vi bearbejder grammatik med nogle af de samme processer, som når vi bearbejder ikke-sproglig baggrundsinformation. Læs mere om ProGram's forskning og hypoteser her.

Forskere og studerende fra Det Humanistiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet deltager i projektet for at undersøge hypotesen.