7. oktober 2016

Velkommen til to nye videnskabelige assistenter

Ditte Boeg Thomsen og Maria Messerschmidt er ansat som videnskabelige assistenter på ProGram-projektet fra d. 1. oktober 

Dittes primære forskningsområde er børns sprogtilegnelse, og i ProGram står hun for at analysere udviklingen af grammatik fra en ontogenetisk vinkel. Gennem spontantalestudier og eksperimenter undersøger hun, hvordan sondringen mellem leksikon og grammatik kan gøre rede for udviklinger i børns tidlige sprogtilegnelse.

Maria laver psykolingvistiske undersøgelser af forskellen på, hvordan vi processerer grammatiske og leksikalske elementer. I øjeblikket er hun i gang med et forsøg om processeringen af forskellige slags komplekse ordformer.