Forskning

ProGram bruger flere forskellige metoder til at undersøge hjernens processering af grammatik, fx

  • MRI (magnetic resonance imaging = magnetisk resonans-billeddannelse)
  • TMS (transkraniel magnetisk stimulation)
  • EEG (elektroencefalografi)
  • adfærdsforsøg (fx forsøg som måler reaktionstider)
  • korpusstudier af afasiramte personers tale og raske personers tale

DRCMR's robot til TMS

MRI, TMS og EEG bruges til at undersøge lokaliseringen og timingen af hjernens aktivitet når den arbejder med sprog. Disse undersøgelsesmetoder kræver særligt neurovidenskabeligt udstyr, og ProGram udfører derfor forsøg på Hvidovre Hospital. For eksempel gør ProGram brug af en speciel robot til at udføre TMS-forsøg. Et billede af robotten kan ses til højre. Robotten er stillet til rådighed af DRCMR (Danish Research Centre for Magnetic Resonance).

ProGrams adfærdsforsøg foregår som regel på en almindelig computer, hvor forsøgsdeltagerne skal gennemføre en række opgaver enten ved at trykke på en knap eller ved at svare mundtligt. Adfærdsforsøgene giver information om fx, hvor hurtigt og hvor nøjagtigt hjernen arbejder med grammatik og leksikon.

ProGram undersøger også forskelle og ligheder mellem talen hos afasiramte med grammatiske vanskeligheder og talen hos raske personer. Disse undersøgelser foregår ved at analysere og optælle tale fra personer med og uden afasi. Fordi grammatikken varierer mellem sprog, arbejder ProGram-gruppens forskere med at efterprøve deres hypoteser på forskellige sprog, bl.a. dansk og fransk. 

ProGram laver også en del teoretisk arbejde, som går ud på fx at udvikle modeller som kan beskrive hjernens arbejde af grammatik og give input til at udviklingen af nye undersøgelser.

Alle disse forskellige metoder hjælper ProGram til undersøge præcis hvordan hjernen arbejder med grammatik.