ProGram

ProGram er et tværfakultært forsknings- og uddannelsescenter for neurolingvistik ved Københavns Universitet.

ProGram undersøger, hvordan hjernen arbejder med grammatik - mere specifikt hvordan mennesker både kognitivt og neurologisk processerer grammatik, og om der er forskel på, hvordan vi arbejder med grammatik i forhold til andre dele af sprog.

Projektet gør brug af flere forskellige metoder til at undersøge processeringen af grammatik, fx MRI, adfærdsstudier og undersøgelser af personer med afasi. Læs mere om projektets forskellige metoder her.

Viden om hjernens processering af grammatik vil gøre det lettere at diagnosticere og behandle personer med nedsat evne til at bruge og forstå grammatik (fx i forbindelse med en hjerneskade). Derudover bidrager projektet også med viden om, hvordan man kan undervise bedre i grammatik.

Projektet er et af 18 stjerneprogrammer på Københavns Universitet.